Tips 3

Uppskatta först och mät sedan hur lång sträcka 100 eller 200 meter är. Mät korta sträckor (t.ex. 100m) med stegpar. Uppskatta hur länge det tar när ni orienterar. Gå en kilometer och ta tid. Tar det längre att gå en kilometer i terrängen eller på vägen?