Tips 3

Visning av trädslag Samla ihop en bunt med olika trädslag. Dela in dem enligt användning (kom ihåg allemansrätten) och lär er känna igen trädslagens stammar, t.ex. med hjälp av ett minnesspel.