Tips 3

Vissa material förbränns långsamt i naturen. Att förbränna ett papper tar t.ex. beroende på papprets tjocklek mellan 1 till 5 år. Att förbränna olja tar ca ett år och konserver över 15 år. Plast, konstfiber och glas är så gott som eviga. Det spelar således stor roll vad man gör med avfallet. Att återanvända sparar på naturresurser och minskar på föroreningar. Exempel: Man sparar 95 procent av energi, om aluminium framställs av skrot och malm. En flaska som återanvänds kan användas ca 30 gånger. Att återanvända batterier förhindrar skadliga ämnen att komma ut i naturen. Återanvändning sparar också mycket på skogarna: till exempel ett ton återanvänt papper sparar på 16 träd och ordentligt med vatten och energi. Fundera tillsammans med patrullen vad som händer med matrester, avfallspapper, glasburkar och flaskor, plåtskrot, metallskrot, avfallsfärg, batterier eller gamla kläder.