Tips 3

Varje patrullunge är turvis orienterare, med vars hjälp patrullen tar sig fram i skogen. En orienteringskunnig vägledare är med för att se till att patrullen inte tappar bort sig långt från rutten. Vägledaren ger till slut feedback och ger tips inför nästa gång. Ifall det finns tid kan patrullen gå samma rutt på nytt enligt de anvisningar de fått.