Tips 3

Alternativt kan du ordna en traditionell orientering för patrullerna i en bekant terräng längs med stigar och vägar. Placera kontrollerna i vägkorsningarna och patrullerna ska samla in de olika kontrollkoderna på ett kort. Du kan också placera ut så kallade ”skenkontroller” som inte ska samlas in.