Tips 3

Om möjligt, använd radiotelefoner, så att samtalet känns äkta. Att öva ringa nödsamtal som en uppgift under en patrulltävling eller någon slag av terränglek gör att samtalet känns mer äkta. Var dock noggranna med att ingen annan som råkar vara på linjen tror att det är fråga om en verklig situation, om ni använder radiotelefoner.