Tips 3

Under utflykten är var och en (beroende på deltagarantalet antingen ensam eller i par) ansvarig för hygienskötsel eller medverkar i skötseln av olika ansvarsområden. Äventyrsscouten kan även fungera som kökshjälp, bastumajor, städmästare, avfallsansvarig, diskjocke eller wc-anka. Under utflykten kan ni även föra bok över att allt nödvändigt blir gjort.