Tips 3

Utvärdera olika kläder och material och deras lämplighet. Be patrulledarna att med patrullen göra olika tester. Man kan också ge var patrull i uppgift att förbereda en liten sketch eller annan föreställning om ett ämne som berör hur man bör klä sig på vintern (t.ex. att klä sig i flera lager eller vätning av kläder). Till slut framför patrullerna sketchen för varandra. Diskutera därefter ännu gemensamt vad ni lärt er av detta.