Tips 3

Övning 1: Alla går i tur och ordning och ställer sig i mitten av rummet inför de andra och presenterar sig genom att säga ”hej” (andra instruktioner ges inte).