Tips 3

MASKINEN Patrullen är som en maskin. Alla dess delar gör sin egen lilla uppgift. Patrullens uppgift är att skapa en maskin, som rör sig och kanske gör någonting så att alla maskindelarna (patrullmedlemmarna) har en viktig uppgift för att maskinen ska fungera. Den uppfunna maskinen kan återspegla patrullen eller något helt annat.