Tips 3

Du kan också berätta kort om roliga scoutseder i din kår, såsom matsånger och rop.