Vargungedrill

Vargungedrill: Ordna en drill där vargungarna får prova
de färdigheter som de lärt sig under sin vargungetid. Målet
med drillen är att förbereda vargungarna på den kommande
äventyrsscouttiden och att få en bild av hur mycket de kan,
men ändå utan att bedöma vargungarna eller ordna dem
i någon form av duktighetsordning. Ingen vargunge ska
heller bli underkänd i drillen. Under drillen får vargungarna
nya erfarenheter och får känna att de klarar av en hel del.
Ifall det är möjligt kan vargungarna gärna röra sig i sina
blivande patruller under ledning av sin blivande kapten.