Utan syre

Akela lägger en glasburk över ett tänt ljus. Vad händer när lågan blir utan syre? Efter det här experimentet är det lätt att leda diskussionen vidare till vad elden behöver för att kunna brinna (värme, bränsle och syre).