Gruffalon

Gruffalon. I början av leken berättar man Gruffalons historia: ”Precis i skogen
här bredvid bor enligt ryktena någotslags väsen. Ingen vet säkert om det är någon tokig gammal eremit eller rentav en snöman som vandrat hit från Ryssland. Men där i mörkret rör den sig och letar efter människooffer. Man vet inte vad den gör åt de människor den tar till fånga; kanske kokar han dem i en gryta eller kanske de bara doppas i kärret. I vilket fall som helst, så är det bara några få som lyckats fly från Gruffalons koja.” För att leka Gruffalon behövs ett stort område, där det  finns många gömställen. Det bästa stället är en tät skog och tidpunkten kväll eller natt. För leken behövs en stor ficklampa åt Gruffalon men även de andra deltagarna kan ha en ficklampa. En av deltagarna är Gruffalon, vars uppgift är att ta till fånga de andra deltagarna. I mitten av lekområdet, vars gränser man inte får korsa, ligger ett ställe, som kallas för Gruffalons koja.
Gruffalon ger deltagarna ett par minuters försprång och börjar sedan leta. Deltagarna försöker komma in i Gruffalons koja så långt som möjligt. Gruffalon får fast en deltagare genom att lysa på personen med sin ficklampa och ropa hens namn. Om det är fel namn, får deltagarna fortsätta sin flykt. Om personen identifieras blir hen fången i Gruffalons koja. Man kan rädda någon från kojan genom att smyga dit och röra vid hen. Sedan måste man med hög röst ropa:
”Räddad!”.
Material: en ficklampa åt varje vargunge och en större som Gruffalon
har