Vietnamesisk stenlek

Vietnamesisk stenlek. Man samlar ihop 10 passligt små stenar. Leken leks sittande på marken och man använder bara ena handen. En sten hålls i handen,
övriga läggs på marken. Man kastar upp stenen som man har i luften, och plockar snabbt upp en annan sten från marken under tiden. Sedan fångas den första stenen. Nu har man två stenar i handen. Nu kastas en av dessa stenar upp i luften (den andra ligger kvar i handen) och plockar snabbt upp en tredje sten från marken. Sedan fångas stenen som kastas upp i luften, varpå man har tre stenar i handen. Nu kastas åter igen en sten i luften (två stenar ligger kvar i handen), man plockar upp en .ärde sten, och fångar den som kastats upp o.s.v. Om man inte lyckas fånga den uppkastade stenen, börjar man från början.