Tips 3

Man kan sitta i en ring, och patrullmedlemmarna berättar turvis om känslor de upplevt under den gångna veckan, till exempel ”Jag har matematikprov imorgon och är otroligt nervös.” De andra svarar genom att lyfta upp skyltar. På skyltarna kan det stå texter som ”Jag vet hur det känns.”, ”Jag skulle vilja höra mera.”, ”Jag skulle vilja krama dig.”. Man kan även använda webbspråk 🙂 🙁 o/ <3.