Tips 2

Om du går genom isen: • Behåll lugnet och försök andas lugnt. • Ropa genast på hjälp • Vänd dig åt det håll där du kom ifrån. Lösgör skidorna • Söndra isen framför dig så långt som det är möjligt. • Försök få dig själv i vågrättsställning med hjälp av att sparka i vattnet och lyft dig själv upp på isen. Används stavarna som isdubbar. • Rulla och kräla tills du säkert är på hållbar is. Håll dig i rörelse. • Sök dig snabbt in i värmen. Effektivast värmer du dig genom att sätta dina fötter i vatten som är högst 40 grader varmt och genom att dricka varmt och hålla en filt runt axlarna. Massage, alkohol och en alltför snabb uppvärmning kan förorsaka en farlig efternerkylning och allvarliga rytmstörningar i hjärtat. Om du inte kommer upp ur vaken: – Håll i iskanterna. – Håll dig möjligast stilla för att värmeförlusten ska vara så liten som möjligt. – Ropa på hjälp eller blås i en visselpipa – Tappa inte modet. Kämparandan ökar dina möjligheter att överleva. Om någon annan behöver din hjälp: • Agera snabbt • Sök efter något som du kan sträcka fram, till exempel ett rep, en spira, en gren, en åra eller din egen jacka • Närma dig vaken från det håll där isen är stark, kryp och kräla de sista metrarna. • Om ni är flera som försöker hjälpa: bilda en räddningskedja. • Var försiktiga när ni rör den nerkylda. • Skydda denna från att förfrysa ytterligare och för till hälsocentralen. • Om offret är medvetslös: se till att han får tillräckligt med syre (framstupasidoläge), skydda denna från att förfrysa ytterligare och för snabbt till sjukhuset. Att ge konstgjord andning (framförallt tryckningen) till någon som är ordentligt nerkyld kan förorsaka livshotande kammarflimmer, det vill säga allvarig typ av hjärtrytmrubbning