Tips 2

Patrullernas uppgift är att följa de utmärkta rutterna och märka på kartan hur de går. På samma gång som patrullen följer banan och ritar upp banan på kartan, så söker patrullen i terrängen ställen som finns utmärkta på kartan, t.ex. kraftlinjer, stenar och hus. Märk ut ställena och gör färdiga frågor, exempelvis ”Vilken färg är det på huset?” eller ”Vad står det på kraftlinjestolpen?”