Tips 2

För de flesta är ett getingsting ofarligt även om det känns obehagligt. Ett getingsting gör en rädd och stället där man har blivit stucken gör ont och sväller. Man kan stilla smärtan med en kylförpackning. Om gadden har blivit kvar tas den bort med pincett. Om personen är väldigt allergisk för getingsting, så har personen vanligtvis med sig förstahjälpen medicin, Epipen. Om någon av patrullungarna har en sådan här penna, borde egentligen alla äventyrsscouter lära sig använda den. För det här ändamålet kan man be om en undervisningspenna från den lokala allergiföreningen. Det finns även videoinspelningar som behandlar detta. Epipen innehåller adrenalin. Ring genast 112 om en geting har stuckit ett barn som är mycket allergiskt och stick barnet med Epipen. Huggormsbett Huggormen är av naturen ett skyggt djur. En orm hugger bara då den känner sig trängd, i praktiken om man stiger på den. Det lönar sig att röra sig i stövlar eller andra stadiga skor samt att se upp för var man sätter foten på områden där förekomsten av huggormar är allmänt känt. Det är skäl att misstänka ormbett om man känner en plötslig smärta i foten och om det i foten syns två små bettmärken på ett rödskiftande, ömt och uppsvällt hudområde. Bettmärkena är bara någon millimeter från varandra. Det kan stiga upp blåsor på huden. Ett huggormsbett är farligt för såväl barn som vuxna. Man ska undvika att röra på det område som blivit bitet. Kroppsdelen bör läggas i viloläge och inte i höjd ställning. Om den som har blivit biten lyckas svälja, ska man genast ge honom de i Kyypakkaus ingående kortisontabletterna eller antihistaminer enligt instruktionerna på förpackningen. De mediciner som tas oralt har dock långsam inverkan. Om personen har allvarliga symptom, ring omedelbart till nödnumret 112. Symptomen av huggormsbett varierar från illamående och magont till chocktillstånd. Alla som har blivit bitna bör uppsöka läkare. Fästingar Gör ni utflykter eller utför aktivteter på ett område där det finns fästingar, gå genom hur man förhindrar att fästingar biter, hur man kollar om man har fästingar på sig, hur man tar bort en fästing och hur man ska följa med det område som har blivit bitet. Tilläggsinformation hittas på internet med sökorden TBE (tick borne enkefalitis) eller borrelios