Tips 2

Eldvaktsaktiviteten kombineras naturligt ihop med den här aktiviteten, där man där går genom eldvaktens uppgifter.