Tips 2

Vad har vind och kyla för inverkan tillsammans? Vad händer om kläderna blir våta på vintern? Vad ska man göra om man fryser? Om man svettas? Gå genom varför man klär sig i lager på lager: Vad är nyttan?