Tips 2

Tälj klabbar med flisor. Visa först exempel och be sedan patrullerna tälja egna enligt exemplet. Rätta till teknikfel, ge feedback och rådge. Övervaka säkerheten! Patrulledare