Tips 2

Skotsteken är en gammal seglingsknop. Dess namn härstammar från det då knopen användes till att binda fast skoten vid råsegelfartygs rån. Med skotsteken kan man knyta ihop två lika eller olika tjocka rep eller skot. Repen får dock inte vara för tjocka. Skotsteken kan också göras så att den glider (dragknop). Då är den lättare att öppna om repet är spänt. Bilder på knoparna finns i färdighetsboken. Gör först en ögla på det tjockare repet. Ta det tunnare repets ända och börja under öglan, för ändan upp genom öglan, för densamma ändan runt öglan och tillbaka under ”sig själv”, det vill säga där tunna repet började. De kortare ändorna på repen bör vara på samma sida av knopen. Knopen öppnas genom att den böjs och drar ut steken ur öglan. Märk att de korta ändorna på båda repen kommer att i den färdiga knopen vara på samma sida. Då man en gång lärt sig skotsteken, så är flaggknopen enkel att lära sig. Flaggknopen är nämligen en dubbelskotstek. Flaggknopen har fått sitt namn från det att den används då man sätter fast den finska flaggan i flaggstångens rep. I nedre delen av den finska flaggan finns en repsnara i vilken flaggstångens rep knyts fast med flaggknopen. I den ring som finns på Finlands flaggas övre del fastsätts repet med flaggknopen eller pålstek. Flaggknopen används för att knyta fast rep av olika tjocklekar. Då fastsätts de lösa ändorna på samma sida av knopen. Flaggknopen är bättre än skotsteken om repen skiljer sig från varandra i tjocklek, material eller fuktighet.