Tips 2

Pålsteken används då man förtöjer en båt vid en ring vid bryggan. Pålsteken används också som livräddningsknop. Pålsteken är en bra livräddningsknop eftersom den, om den är rätt gjord, inte stramar åt runt den som ska räddas då man drar i repet. Den som har fallit i vattnet borde kunna sätta repet runt sig med en hand eftersom han med den andra handen måste hålla i repet. Pålsteken kan även användas till att leda djur. Pålsteken är lätt att öppna, fast den varit utsatt för stora påfrestningar.