Tips 2

Gå genom på ett möte, innan ni säljer någonting, hur man uppför sig sakligt i sådana situationer. Berätta för äventyrsscouterna att de representerar scoutingen utåt och hela scoutrörelsen – med andra ord, på med scouthalsdukarna! Uppmuntra äventyrsscouterna att klä sig i officiell eller halvofficiell scoutdräkt, om det passar till tillfället. För många av deltagarna kan just det att de lyckas identifiera scouterna vara de avgörande för om de understöder scoutarbetet.