Tips 2

Du kan använda scouthistorier och –legender i en kvällsberättelse eller uppmana patrulledarna att bekanta sig med historien och läsa den för de andra. I Scoutwikin finns en bra artikel om B-P:s tanke bakom hälsningen.