Tips 2

Ett bra terminsprogram är en förutsättning för en högklassig verksamhet. Det är en god idé att gå igenom terminsprogrammet med laget under det första mötet. Förklara också för äventyrsscouterna varför man utför aktiviteter och avlägger specialmärken. Fundera tillsammans när det skulle passa med utfärder och specialmöten.