Utfärd

Gemensam utfärd: Ordna en egen utfärd för vargungarna som ska uppflyttas och bjud in deras blivande kaptener. Akelorna kan planera utfärden och programmet samt finnas med som hjälpledare. Kaptenerna leder utfärden.