Snören och papper

Akela försöker tända på snören och papper. Man märker att det ena
materialet brinner och att det andra inte brinner.