Stafett

Stafett med räddningsvästar: Dela in flocken i två lag. Vardera får en räddningsväst. Den första personen i lagen klär på sig västen på rätt sätt. När hen är färdig tar hen av sig västen och ger den vidare till följande person. Det går också att infoga andra uppgifter. En i laget klär på sig västen, utför en uppgift (slår t.ex. sjömansknopen eller springer en runda). Det lag som är först färdigt vinner stafetten.