Tjuv och polis

Tjuv och polis. De som leker bildar två lag. Det ena laget är poliser och har ficklampor, de andra är tjuvar som i mörkret försöker nå det överenskomna gömstället. Poliserna gömmer sig först och väntar på att tjuvarna ropar: ”Det här är ett rån!” Poliserna börjar leta efter tjuvarna. Om polisen träffar tjuven med ficklampans ljus och ropar dennes namn rätt, måste tjuven stanna just på den platsen. En annan tjuv kan rädda den stillastående tjuven genom att krypa mellan benen på tjuven. Leken slutar då man har fått fast alla tjuvar eller de har
lyckats ta sig till det överenskomna gömstället.