Tips 2

Exempel på uppgifter som kan delas ut åt paren: Lägerbålets öppning Programnummer: sketch, tävling, sång, lek, rop Lägerelden. Ved, säkerhet, släckningsvatten Mat som hör till lägerbålet (korvgrillning, chokobananer) och praktiska förberedelser som har med det att göra. Förberedelser av lägerbålsplatsen (eldstad, scen, läktare med eventuellt regnskydd)