Indiskt suddgummimeddelande

Indiskt suddgummimeddelande. Deltagarna sitter i rader. Man placerar ett gummi i ena änden av raden. De som leker tar gummit i sin hand, lyfter det ovanför sitt huvud och flyttar där gummit till den andra handen och sätter sedan
ner det på golvet mellan sig själv och personen bredvid. Nästa person upprepar samma sak. Den rad som är snabbast vinner.