Tips 2

Bygg upp kårens struktur med hjälp av patrullernas flaggor och övriga symboler samt fotografier av ledarna. Ange även de aktiva ledarnas uppgifter. Försäkra, att spejarscouterna till namnet känner igen i alla fall kårchefen samt den egna avdelningens ledare. En del kårer har dessutom speciella metoder som de använder för att lära ut kårorganisationen åt scouter. Om du har tillgång till sådana lönar det sig att utnyttja dem.