Tips 2

Patrullmedlemmarna ligger på golvet i en rad så att följande person i raden alltid vilar sitt huvud på den föregåendes mage. Patrullmedlemmarna berättar turvis om sina känslor. Ledaren påbörjar meningar, till exempel ”Då Jag kom till mötet idag var jag…” eller ”Under utfärden förra veckoslutet kände jag mig…” som spejarscouterna får fylla på. Man får inte avbryta eller överrösta andra.