Tips 2

Hur undersöker man en patient, hur skiljer man mellan en medvetslös och en livlös patient, hur ska man försöka väcka en patient och hur sätter man en patient i framstupa sidoläge?