Tips 2

I slutet av mötet kan ni hålla en liten brandövning på kårlokalen. Genom att använda sig av den information de just fått övar spejarscouterna sig för hur de ska handla om det börjar brinna på kårlokalen. Patrullen tar sig hukande ut från lokalen. Släck lamporna och använd en rökmaskin för att skapa stämning, om ni bara har tillgång till det. Eller gör övningen med förbundna ögon. Patrulledaren kontrollerar att spejarscoutgruppen handlar rätt och ger feedback efteråt.