Tips 2

Om skogstyper hittar du information och beskrivning på till exempel
www.metsavastaa.net/skogsreflexen -sidorna. Ni kan bekanta er med de
olika skogstyperna först i kårlokalen genom att skaffa information om
olika skogstyper eller genom att spela olika spel. På det sättet lär man
sig hurdan växtlighet det finns i de olika skogstyperna. Ni kan pyssla
ihop spelkort och lära er känna skogstyperna i teorin med hjälp av
spelet. Till exempel kan ni göra ett memory spel: Om du känner igen ett
par av de typväxterna för varje skogstyp så får du båda korten. Eller
gör ett kortspel i löjliga familjernas stil: Du får en familj, dvs.
skogstyp när du samlar åt dig en typisk under-, fält-, busk- och
skogsvegetation. Gör sedan en utfärd där ni känner igen skogstyperna i
naturen. Under utfärden kan ni göra anteckningar om under-, fält-, busk-
och skogsvegetation och dra slutsatser om vilken skogstyp det är fråga
om. Därtill kan ni öva er att uppskatta åldern på skogen eller trädens
höjd eller hitta tecken från istiden i terrängen (flyttblock, åsar,
dödisgropar, stenåkrar, jättegrytor, flata berg, fjäll och morän).