Tips 2

Be scouterna att söka olika slags material i tidningar på förhand. Förse dig också själv med material av så olika slag som möjligt. Idealet är att du skulle ha material om samma ämne skrivet ur olika perspektiv. Även på tidningarnas internetsidor hittar du material.