Tips 2

Jag gick till butiken igår… Patrullen bildar en ring och en av scouterna ställer sig i mitten av
ringen. Han får hitta på vad som köptes från butiken och de andra visar
det. Exempel: ”1Jag gick till butiken igår och köpte en fotboll.”
Därefter föreställer alla andra en fotboll. Den som är i mitten väljer
den bästa fotbollen, eller den han själv vill. Den personen ställer sig
nu i mitten.