Tips 2

Övning 1: Utbildaren ger ett så dåligt exempel som möjligt på att lära någon slå en sjömansknop. (pratar tyst, vänder ryggen mot publiken, muttrar för sig själv, knåpar så att ingen ser). Spejarscouternas uppgift är att rätta till felen.