Tips 2

Personlig utrustning: Utbildaren skriver många lappar med klädesplagg och annan utrustning som man behöver eller inte behöver på en utfärd. Lapparna hängs upp på ett snöre och explorerscouterna ska i tur och ordning välja sådan utrustning som man behöver på en utfärd.