Tips 2

Explorerscouterna gör en halvårsplan för gruppen de leder. Planen grundar sig på den egna åldersgruppens program. En äldre ledare hjälper till där det behövs. Inledningsvis prickar man in skolornas lov, helgdagar, tema-dagar samt gemensamma scoutevenemang i kalendern. Vissa av dessa kräver förberedelser under veckomöten, annars väljer man en aktivitet eller annat program som ska utföras under varje möte. Det lönar sig också att fundera på hur gruppens åsikter kan tas i beaktande i verksamhetsplaneringen.MaterialSe till att explorerscouterna har tillgång till material om scoutprogrammet (Scoutprogrammet-häftet, internetuppkoppling). Verksamhetsplanerna kan antecknas antingen på stora papper som går att hänga upp så att alla kan ta del av dem, eller på mindre papper som sedan kan kopieras och delas ut åt alla deltagare. Ytterligare kan det vara bra att ha tillgång till Vargungens spår, äventyrsscouternas och spejarscouternas aktivitetskort och böcker, Ryggsäcken och webbsidor där explorerscouterna kan hitta tips på hur olika program kan utföras i praktiken.