Tips 2

Explorerscouterna bekantar sig antingen med den egna kårens eller med någon annan kårs händelsekalender. I händelsekalendern lär sig explorerscouten att känna igen vilka evenemang som ordnas av kåren, FiSSc eller FS och för vilken åldersgrupp evenemangen ordnas.