Tips 2

Pantomim: (Explorerscouterna har redan på något sätt bekantat sig med scoutmetodens delområden eller har dem framför sig t.ex. upphängda på väggen.) Scoutidealens och scoutmetodens delområden finns nerskrivna på olika lappar. Kursdeltagarna jobbar i par och tar turvis en lapp. Sedan visar de för den andra i paret en pantomim av det ideal eller den metod som står på lappen. Den andras uppgift är att gissa vilket ideal eller vilken metod det handlar om. Efter varje uppträdande diskuterar paret hur idealet eller metoden syns, eller skulle kunna synas, i patrullens verksamhet eller i explorerscoutens eget liv.