Tips 2

På gruppledarutbildningar som ordnas gemensamt för hela regionen kan man öva detta genom att bilda kurspatruller eller kursgrupper så att en ny explorerscout går med i en grupp där alla andra redan känner varandra.