Tips 2

Utse en person till ledare och låt de andra ta tag i ett rep och göra en knop på det utan att släppa taget. Ledaren tittar åt ett annat håll under tiden. Efter detta försöker ledaren (utan hjälp av gruppen) öppna knopen genom att ge instruktioner om vad gruppmedlemmarna ska göra. De får inte släppa taget om repet. Sedan upprepas uppgiften, men i stället för att ge instruktioner ber ledaren nu gruppen öppna knopen. Genom att samarbeta öppnar gruppen lätt knopen och det blir tydligt att problem av olika slag ofta är lättare att lösa genom samarbete.