Tips 2

utfärdUtbildaren har samlat ihop en mängd olika föremål som har att göra med olika åldersgrupper (t.ex. scoutmärke, skolbok, hemnyckel, tampong, leksak, mobiltelefon osv.). Kursdeltagarna delas in i mindre grupper. Grupperna fokuserar på varsin av de fyra yngsta åldersgrupperna och väljer sedan ut sådana föremål som bäst passar ihop med den åldersgruppen. Grupperna presenterar turvis sin åldersgrupp med hjälp av föremålen. Utbildaren fyller i information vid behov.