Tips 2

Avstjälpningsplatsernas öppethållningstider får man reda på från kommunens avfallsrådgivning. Från samma ställe kan man be om avfallssorteringsanvisningar i pappersformat. Dessa varierar från kommun till kommun så ett lägers eller en utfärdsplats avfallssorteringsanvisningar kan variera stort från den egna kommunen.