Tips 2

Utvecklingssamarbetsprojekt;Äventyrsscouterna deltar i FiSSc:s eller FS utvecklingssamarbetsprojekt och utför specialmärket som hör till det (antingen projektets egna märke eller specialmärket Internationellt)